Ogólne zasady dotyczące wywozu gabarytów

Wywożenie gabarytów to często niezbędny element pracy w branży transportowej, budowlanej czy przemysłowej. Wymaga on jednak szczególnej uwagi i znajomości przepisów, aby uniknąć problemów prawnych oraz zagwarantować bezpieczeństwo na drogach. W artykule przedstawiamy ogólne zasady dotyczące wywozu gabarytów oraz praktyczne porady, które pomogą w ich realizacji.

Definicja gabarytu. Kiedy zezwolenie jest wymagane?

Gabaryt to określenie stosowane w odniesieniu do ładunków o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy dla pojazdów samochodowych. W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, gabaryt uważa się za nadmierny, gdy przekracza szerokość 2,55 m, wysokość 4 m lub długość 16,5 m (dla pojazdów ciężarowych) lub 18,75 m (dla zestawów pojazdów). W przypadku przewozu takich ładunków konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Jest też grupa odpadów wielkogabarytowych, które wywozimy w Gdańsku. Należą do nich między innymi szafy, lodówki czy kanapy. Dzięki temu, że my mamy odpowiednie zezwolenia i pojazdy przystosowane do przewożenia większych elementów, Ty nie musisz się tym martwić. Opowiemy jednak więcej o zezwoleniach w tym zakresie.

Rodzaje zezwoleń na wywóz gabarytów

W Polsce występują trzy rodzaje zezwoleń na wywóz gabarytów, które różnią się ze względu na czas ich ważności oraz zakres obowiązujących przepisów. Są to zezwolenia jednorazowe, krótkoterminowe i długoterminowe. Zezwolenie jednorazowe jest ważne tylko na jeden konkretny przewóz, natomiast zezwolenia krótko i długoterminowe pozwalają na wykonywanie wielu przewozów w określonym czasie. Wybór odpowiedniego zezwolenia zależy od potrzeb przedsiębiorstwa oraz częstotliwości realizacji tego rodzaju zleceń.

Procedura uzyskania zezwolenia

Aby uzyskać zezwolenie na wywóz gabarytów, należy zgłosić wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) lub właściwego zarządcy drogi, w przypadku dróg innych niż krajowe. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące pojazdu, ładunku oraz planowanej trasy przewozu. W przypadku zezwoleń krótko i długoterminowych konieczne jest również przedstawienie harmonogramu planowanych przewozów.

Obowiązki przewoźnika podczas wywozu gabarytów

Przewoźnik odpowiedzialny za wywóz gabarytów musi przestrzegać szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz warunków określonych w zezwoleniu. Należy do nich m.in. posiadanie ważnego zezwolenia podczas przewozu, stosowanie się do ograniczeń prędkości oraz obowiązkowych miejsc postoju. Ponadto przewoźnik musi zadbać o odpowiednie oznakowanie pojazdu oraz ładunku. Jeśli masz do wywiezienia odpady wielkogabarytowe w Gdańsku, skontaktuj się z nami, a my zrobimy to sprawnie i przede wszystkim zgodnie z prawem.