Czego nie wolno wyrzucać do kontenera na śmieci?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z niebezpiecznymi odpadami, które wyrzucasz do zwykłego kontenera na śmieci? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że niektóre przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i ludzi, jeśli zostaną nieprawidłowo usunięte. W tym artykule dowiesz się, jakie przedmioty są uważane za niebezpieczne odpady domowe i dlaczego nie wolno ich wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci.

Elektronika i sprzęt AGD

Wyrzucanie zużytej elektroniki i sprzętu AGD do zwykłego kontenera na śmieci jest nie tylko nieekologiczne, ale także nielegalne. W Polsce obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która nakazuje segregowanie takich odpadów. Elektronika zawiera wiele szkodliwych substancji, takich jak ołów, rtęć czy kadm, które mogą przeniknąć do gleby i wód gruntowych. Dlatego zużyty sprzęt należy oddać do specjalnych punktów zbierania lub skorzystać z bezpłatnych usług odbioru oferowanych przez niektóre firmy.

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory również nie powinny trafiać do zwykłych kontenerów na śmieci. Zawierają one metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć czy nikiel, które są szkodliwe dla środowiska. W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Można je oddać w specjalnych pojemnikach, które znajdują się w sklepach, punktach handlowych oraz na terenie niektórych szkół.

Leki i chemikalia

Leki i chemikalia to kolejna grupa odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych kontenerów na śmieci. Wyrzucanie ich w ten sposób może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych. W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki zużytych leków i chemikaliów. Można je oddać w aptekach lub specjalnych punktach zbierania.

Oleje, farby i odpady budowlane

Zużyte oleje i smary, np. z samochodów czy maszyn, są bardzo szkodliwe dla środowiska. Podobnie, jak farby, lakiery i rozpuszczalniki. Wyrzucanie ich do zwykłych kontenerów na śmieci może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Zużyte oleje i smary należy oddać do specjalnych punktów zbierania lub firm, które zajmują się ich utylizacją. Miejsca w kontenerach na śmieci nie ma również dla odpadów budowlanych. Jeśli czeka Cię remont i chcesz utylizować śmieci powstałe w jego wyniku możesz zamówić worki na gruz w Gdańsku lub cały kontener, który podstawimy, a po napełnieniu odbierzemy.

Pamiętajmy, że odpowiednie postępowanie z niebezpiecznymi odpadami domowymi jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale także dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie innych osób. Zanim wyrzucisz coś do kontenera na śmieci, upewnij się, że jest to właściwe miejsce na pozbycie się danego przedmiotu. Jeśli potrzebujesz specjalnego miejsca na odpady, wynajmij worki na gruz, kontenery lub skorzystaj z innych rozwiązań, które oferujemy w Gdańsku i okolicach.